Om oss

Vi har över 20 års erfarenhet av inramning och konst
Vår vision och affärside bygger på att alltid erbjuda marknadens bästa material.
Vi försöker hela tiden förnya vårt material genom att följa olika trender inom design.
På så sätt kan vi bemöta de olika behov som våra kunder kan tänkas ha.
Vi ser fram emot ett gott samarbete med våra befintliga och nya kunder.
Tveka inte att kontakta oss på Galleri Lito om Ni har några frågor eller behöver rådgivning angående inramning,utskrifter o.dyl.
 

Personuppgiftspolicy
1. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för användare som besöker  hemsidan https://www.gallerilito.se.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.
2.Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Galleri Lito ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss
 Galleri Lito agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida
Som personuppgiftsansvarig har Galleri Lito  ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.
3.Galleri Lito skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Galleri Litos system som hanterar personuppgifter. Anställda på Galleri Lito samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Galleri Litos interna informationssäkerhetspolicy
Personuppgifter som skickas in till Galleri Lito utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.
4.Galleri Lito och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.
DINA Rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
–  Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Galleri Lito kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 0980-61671eller via e-post katter@gruvfogden.com

Här Finns vi